Specialistische behandelingen

Door mijn opleiding en jarenlange ervaring ben ik opgeleid om zeer compleze verzorgingshandelingen uit te voeren. Hieronder staan enkele specialistische behandelingen toegelicht. Mocht u een specifieker verzoek hebben, neem dan graag contact op.

Buikpunctie

Een buikpunctie is een invasieve behandeling van het lichaam van een overledene, bedoeld om complicaties bij opbaring te verhelpen of te voorkomen.

Pacemakers & ICD

Indien gewenst kunnen wij een pacemaker of ICD verwijderen. Hierbij is wel schriftelijke toestemming vereist.

Restauratie na trauma

Restauratie na een trauma (ongeval of misdrijf) is een behandeling waarmee delen van het lichaam van een overledene hersteld worden. Daarmee dragen we bij aan een waardig afscheid, ook als dat in eerste instantie niet mogelijk lijkt. Afscheid nemen van het lichaam is namelijk een belangrijke stap in het rouwproces.

Airbrush

Met gebruikmaking van de specialistische techniek airbrush is het mogelijk om het lichaam of het gelaat weer toonbaar maken, waardoor het weer mogelijk wordt om waardig afscheid te nemen.